Важно!!!

Препоръчваме на гражданите:

– да задават своите въпроси към служителите на общинска администрация Горна Малина чрез телефонна централа 07152/2320 и/или чрез бутон „Безплатно обаждане“ от сайта на общината.

– да плащат онлайн своите местни данъци и такси чрез системата ИПЕЙ (ePay).  Повече информация може да получите чрез бутон „Справка за местни данъци и такси“ от сайта на общината.