Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА  ЖЕЛАЕЩИ ДА ОТГЛЕЖДАТ ПРАСЕТА ЗА СОБСТВЕНА КОНСУМАЦИЯ  В ДВОРОВЕТЕ СИ

Жителите, желаещи да отглеждат прасета за собствена консумация в дворовете си, следва да направят регистрация на обект тип „лично стопанство“ при официалния ветеринарен лекар, отговарящ за община Горна Малина – д-р Иванка Цветкова,  адрес: гр. Елин Пелин, сградата на бившата ветеринарна лечебница.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА СА:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ – попълва се във ветеринарната служба;
  • КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ДОГОВОР ЗА НАЕМ;
  • КОПИЕ ОТ СТАНОВИЩЕ ИЗДАДЕНО ОТ ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА;
  • КОПИЕ ОТ ДОГОВОР С ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР – безплатно извършва задължителни имунизации, профилактики и вземане на кръв на животните според ветеринарно- медицинските изисквания;
  • ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА -1 лв. на брой прасе за угояване.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЗВЪНИТЕ НА Д-Р ЦВЕТКОВА -0882469205

 СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ В НЕРЕГИСТРИРАН ОБЕКТ ПОДЛЕЖАТ НА САНКЦИИ СПОРЕД  ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ!!!