Организирани приемни по населени места в община Горна Малина

Инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина и служители от общинската администрация ще присъстват на изнесени приемни по всички населени места в общината.

С графика на изнесените приемни може да се запознаете от тук

Заповядайте!