Главен експерт инвестиционна политика, проекти и секретар на МКБППМН

Община Горна Малина, търси да назначи „главен експерт инвестиционна политика, проекти и секретар на МКБППМН“ в Дирекция: Устройство на територията, благоустройство и евроинтеграция, Отдел: Еврофондове, проекти и програми при следните

Прочети повече

Медицински специалист – лекар, фелдшер или медицинска сестра в училищен медицински кабинет, в училищата на територията на общината

Община Горна Малина, търси да назначи медицински специалист – лекар, фелдшер или медицинска сестра в училищен медицински кабинет, в училищата на територията на общината, при следните условия: Изисквания за заемане

Прочети повече