Покана за публично обществено обсъждане на предложение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

На основание чл.26 ,ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове,   Община Горна Малина  Ви кани на 09.06.2020 г. (вторник) от 10:00 часа в общинската администрация Горна Малина, ет.2, зала

Прочети повече

Покана за обществено обсъждане

Относно:  Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Горна Малина 2020 – 2022 г., на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2

Прочети повече

Покана за обществено обсъждане

Относно:  Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Горна Малина 2020 – 2029 г., на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2

Прочети повече