Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

През месец юни 2019 г.  потребителите по проекта бяха запознати с информационна листовка на тема „Как да се предпазим от прегряване“   През месец февруари 2019 г. на потребителите по

Прочети повече

Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

В края на 2017 г. чрез Национално сдружение на общините в Република България се проведе конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение

Прочети повече

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

Проект  Реализация „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Горна Малина” Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013

Прочети повече

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”

От месец февруари 2017 г. в община Горна Малина стартира Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. Проектът има за цел да подпомогне образователната

Прочети повече