Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

    През месец декември 2019 г. община Горна Малина и Агенция за социално подпомагане, подписаха споразумение за удължаване срока за изпълнение на договора до 30.04.2020 г. Общата сума на

Прочети повече

Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

В края на 2017 г. чрез Национално сдружение на общините в Република България се проведе конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение

Прочети повече

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

Проект  Реализация „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Горна Малина” Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013

Прочети повече

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”

От месец февруари 2017 г. в община Горна Малина стартира Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. Проектът има за цел да подпомогне образователната

Прочети повече