Обява

за провеждане на конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи на територията на Община Горна Малина   Заповед за провеждането

Прочети повече

Заповед № 61 от 15.02.2021 год. и Заповед № 113 от 23.03.2021 год.

Заповед № 61 от 15.02.2021 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване Заповед № 113 от 23.03.2021 год. на кмета на общината за повторно провеждане

Прочети повече

Заповед № 41 от 01.02.2021 год. и Заповед № 112 от 23.03.2021 год.

Заповед № 41 от 01.02.2021 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване Заповед № 112 от 23.03.2021 год. на кмета на общината за определяне на

Прочети повече

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 година на Община Горна Малина

Уважаеми съграждани, Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина  за 2021 година. Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са

Прочети повече