Община

Тримесечен отчет до 31.06.2020 г. Касов отчет до 31.06.2020 г. Касов отчет до 31.05.2020 г. Касов отчет до 31.04.2020 г. Тримесечен отчет до 31.03.2020 г. Касов отчет за месец март

Прочети повече

Образование

Заповед № 82 от 06.03.2020 г. за формулата за разпределение на средствата – делегирана от държавата дейност, получени по единни разходни стандарти за 2020 г. между общинските училища, второстепенни разпоредители

Прочети повече

Култура

Решение № 65 по протокол № 8 от 07.02.2020 г. на ОбС Горна Малина Разпределение на средствата от републиканския бюджет и дофинансирането от община Горна Малина между народните читалища за

Прочети повече