Дневен ред на заседание на общински съвет и заседания на постоянни комисии

На основание чл.23, ал.4, т.1  и  чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии

Прочети повече

Покана за обществено обсъждане

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 (четиринадесет) дни, Община Горна Малина чрез настоящото публикуване кани всички граждани на обществено обсъждане на

Прочети повече

Уведомително писмо от ДП „НКЖИ“

Уведомяват се собствениците на пчелини и пчелни семейства за провеждане на наземно третиране с хербицид на терена в сервитута на железопътната инфраструктура Уведомително писмо от ДП „НКЖИ“ РП „Енергосекция –

Прочети повече

Състезанието „Многознайко” по проект „Училище за успех – Модел на образователната интеграция, основан на силните страни” в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина

На 27 февруари, 2019 г. – Ден на розовата фланелка,  в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина се проведе Състезанието „Многознайко”. Състезанието, втората по ред публична изява,  бе открито и

Прочети повече

Проект „Училище за успех – модел за образователна интеграция, основан на силните страни“ на фондация „Институт за социални услуги в общността” (2017 – 2019), с партньори средно училище „Христо Ботев” – Горна малина и Община Горна Малина

Състезанието „Многознайко” – втора публична изява по проект „Училище за успех – Модел на образователната интеграция, основан на силните страни” в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина На 27 февруари,

Прочети повече