РЕМОНТ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА ЕСО НАЛАГА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В РАЙОНИТЕ НА ГОРНА МАЛИНА И ЕЛИН ПЕЛИН

Неотложни ремонтни работи в подстанция „Априлово“, собственост на държавния Електроенергиен оператор /ЕСО/, налагат временно изключване на разпределителна уредба средно напрежение. На 20 октомври за периода от 10:30 до 12:30 ч.

Прочети повече

Покана за публично обсъждане на предложението за промяна на таксата за битови отпадъци в промили за 2021 г.

Покана на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок за предложения, становища, мнения и

Прочети повече

Заседание на комисията по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната среда към Общински съвет Горна Малина

На 16.10.2020 год. /петък/ от 11:00 ч. в зала № 1 в сградата на общинска администрация ще се проведе заседание на комисията по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство

Прочети повече

РЕМОНТНИ РАБОТИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА ЕСО НАЛАГАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В РАЙОНИТЕ НА ГОРНА МАЛИНА И ЕЛИН ПЕЛИН

Неотложни ремонтни работи на държавния Електроенергиен системен оператор („ЕСО“ ЕАД) налагат временни изключвания на разпределителна уредба средно напрежение в подстанция „Априлово“. На 12.10.2020 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Прочети повече

Удължава се срокът на извънредната епидемична обстановка до 30.11.2020 г.

Министърът на здравеопазването, издаде две нови заповеди на 30.09.2020 год., видно от които се удължава срокът на извънредната епидемична обстановка до 30.11.2020 г.:  

Прочети повече

Набиране на преброители и контрольори

Започна набирането на преброители и контрольори за предстоящото през месеците януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври 2020 г. кандидатите трябва

Прочети повече