Свободна работна позиция в община Горна Малина

Община Горна Малина, търси да назначи служител на длъжността  старши експерт „общинска собственост, земеделие и гори“ в дирекция „Административно-правна, информационна и техническо обслужване“, при следните условия: Изисквания за заемане на длъжността:

Прочети повече

Заповед № ПО-09-82 от 23.01.2020 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – София област

Заповед № ПО-09-82 от 23.01.2020 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – София област, определяща към масивите за ползване и имоти за ползване по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, за землището

Прочети повече

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2020 на Община Горна Малина

Уважаеми съграждани, Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина за 2020 година. Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са

Прочети повече