Стартира изпълнението на проект „Заетост за теб“ изпълняван от Агенцията по заетостта, който ще осигури заетост на 70 000 безработни лица

Стартира изпълнението на проект „Заетост за теб”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата

Прочети повече

Заповед № 219/16.06.2020 г. за забраняване на къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, малки водоеми, реки и други водохранилища на територията на община Горна Малина

З А П О В Е Д  № 219 / 16.06.2020  г. Горна Малина На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление

Прочети повече

Със заповед № 217/15.06.2020 г., инж. Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина, въвежда противоепидемични мерки в общината за периода от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

З А П О В Е Д № 217/15.06.2020 год.  На основание чл. 63, ал. 4, ал. 11 и чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,

Прочети повече