Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2020 на Община Горна Малина

Уважаеми съграждани, Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина за 2020 година. Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са

Прочети повече

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

    През месец декември 2019 г. община Горна Малина и Агенция за социално подпомагане, подписаха споразумение за удължаване срока за изпълнение на договора до 30.04.2020 г. Общата сума на

Прочети повече

Покана за за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г , отчет за изпълнение на средствата на европейския съюз и отчет за общинския дълг

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА МАЛИНА На основание чл.140 ал 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52 ал 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне

Прочети повече