Дневен ред на заседание на общински съвет и заседания на постоянни комисии

На основание чл.23, ал.4, т.1  и  чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии

Прочети повече

Покана за обществено обсъждане

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 (четиринадесет) дни, Община Горна Малина чрез настоящото публикуване кани всички граждани на обществено обсъждане на

Прочети повече

Проект „Училище за успех – модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Финална конференция по проект „Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни” На 27.06.2019 г., от 13:30 часа в Зала № 1 на Община Горна Малина

Прочети повече

Премиера на книга – албум за с. Негушево

В книгата албум „Негушево в кръговрата на времето и българската история” авторът Михаил Танев разказва за историята на едно малко българско село и мястото, което времето му отрежда в богатата

Прочети повече

Уведомително писмо от ДП „НКЖИ“

Уведомяват се собствениците на пчелини и пчелни семейства за провеждане на наземно третиране с хербицид на терена в сервитута на железопътната инфраструктура Уведомително писмо от ДП „НКЖИ“ РП „Енергосекция –

Прочети повече