Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

    През месец октомври 2019 г. потребителите по проекта бяха информирани с листовка на тема: „Естествени антибиотици – храни и подправки“. През месец юни 2019 г.  потребителите по проекта

Прочети повече

Покана за за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г , отчет за изпълнение на средствата на европейския съюз и отчет за общинския дълг

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА МАЛИНА На основание чл.140 ал 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52 ал 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне

Прочети повече