Спортно състезание по Проект „Училище за успех“

юли 2, 2018

На 30. 06. 2018 г. в Средно училище „Христо Ботев“, Горна Малина във физкултурния салон и в Спортен комплекс „Арена Горна Малина” се проведе спортно състезание „Моите силни страни“ за учениците, участващи в спортните клубове от проект „Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни“.


Спортно състезание по Проект „Училище за успех“

         На 30. 06. 2018 г. в Средно училище „Христо Ботев“, Горна Малина във физкултурния салон и в Спортен комплекс „Арена Горна Малина” се проведе спортно състезание „Моите силни страни“ за учениците, участващи в спортните клубове от проект „Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни“.

В състезанието взеха участие 36 ученици, участници в проекта. Отличилите се състезатели бяха наградени с грамоти и предметни награди, а инж. Ангел Жиланов, Кмет на Община Горна Малина изненада трите отбора с три огромни торти.

Гости на състезанието бяха ученици от училището, учители, родители, представители на Община Горна Малина.

 Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Връща

Новини