Проект "Център за социална рехабилитация и интеграция - Горна Малина"

сеп 11, 2018

Дейностите по Договор за сътрудничество РД04-206/03.08.2018 г. за доставка и монтиране на оборудване по проект „Център за социална рехабилитация и интеграция – Горна Малина” приключиха на 07.09.2018 г. 

До края на месец септември ще бъде осъществена проверка на място с представители на Фонд "Социална закрила", на фирмата изпълнител "Ел Би Експерт" ЕООД и експерти от  общинска администрация Горна Малина.

 


Дейностите по Договор за сътрудничество РД04-206/03.08.2018 г. за доставка и монтиране на оборудване по проект „Център за социална рехабилитация и интеграция – Горна Малина” приключиха на 07.09.2018 г. 

До края на месец септември ще бъде осъществена проверка на място с представители на Фонд "Социална закрила", на фирмата изпълнител "Ел Би Експерт" ЕООД и експерти от  общинска администрация Горна Малина.

Предстои откриване на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция - Горна Малина.

Връща

Новини