Нов проект в община Горна Малина

юни 5, 2018

На 4 юни 2018 г. Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор с кмета на община Горна Малина инж. Ангел Жиланов за "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина". Размерът на инвестицията е над 9,6 млн. лв., като над 7,2 млн. лв. са осигурени по ОПОС 2014-2020.


 Договорът е за изграждане на две съоръжения за преработка на отпадъците с водеща община Горна Малина и общинапартньор Елин Пелин. По проекта ще се изгради  инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци с капацитет 12 000 тона годишно и инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци с проектен капацитет 4000 тона годишно. Новоизградените съоръжения ще обслужват близо 28 000 души. Размерът на инвестицията е над 9,6 млн. лв., като над 7,2 млн. лв. са осигурени по ОПОС 2014-2020. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Връща

Новини